Op donderdag 27 juni gaat een individueel oudercontact en rapportafhaling door voor de leerlingen uit het eerste tot het vijfde leerjaar tussen 16:00 en 20:30. U krijgt op dat moment de kans om de ontwikkelingen van uw kind te bespreken met de klastitularis. 

Maak een afspraak

20181012 Logo Circus Fortini

update 7 juni 2019

Zoals beloofd kwamen Fleur Jongleur en Lente de assistente opnieuw langs om onze jongleertalenten te aanschouwen. Zowel kleuters als leerlingen hadden de verschillende kunstjes ingeoefend en waren trots om dat aan elkaar te tonen. Fleur was heel tevreden met deze geslaagde opdracht en wil in ons circus blijven werken. Toppie!

2019 Dag van de kleine wieltjes

We halen de kleine wieltjes nog eenmaal boven dit schooljaar. Groot en klein kunnen dan over de speelplaatsen rollen en zich uitleven.

'Dag van de kleine wieltjes'
vrijdag 24 mei 
vrijdag 21 juni 

Tijdens enkele uitdagende estafettes raceten leerlingen van L1 tot L6 op de speelplaats.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.