meester Siel

Op 27 december werd Suzanne zeven jaar. Gelukkige verjaardag!

In de kerstvakantie vierde Hailey haar zevende verjaardag. Proficiat!

Tijdens de week voor de kerstvakantie organiseerden we in het 2de leerjaar een kerstcarrousel.

De kinderen kregen een rijk aanbod van verschillende leerinhouden en muzo-activiteiten waarmee ze zelfstandig aan de slag konden.

Er werden buddy’s aangesteld die de taak kregen om kinderen op weg te helpen.

We willen hiermee naast het leerplezier ook de kinderen zelfstandigheid, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid bijbrengen.

Deze activiteiten werden begeleid door juf Jo, juf Lies, juf Charlotte en meester Siel. Op vrijdag sloten we af met een kerstviering en een rondje op de schaatsbaan

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.