meester Dieter

Als stelopdracht bedachten we in kleine groepjes een eigen sinterklaasverhaal. Het ene na het andere gekke idee ontsproot aan onze creatieve geest. Uiteindelijk koos elk groepje één verhaal en werkte dat uit op de computer. Met een getypte versie van ons sinterklaasverhaal trokken we naar de jongens en de meisjes van het eerste leerjaar (juf Nele). Zo kregen de leerlingen uit L1 op donderdag een reeks originele sinterklaasverhalen te horen. 

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.