tfort red minions

Openingsmomenten in de vakantie

Alle weekdagen vanaf dinsdag 25 augustus van 8:30 tot 12:00.

Belangrijke data in 't verschiet

za 15 augustus - intekenlijst diensten via onze website
do 27 augustus - klaslijsten online
di 1 september - Eerste schooldag

Wel-KOM-dag

Door de huidige coronamaatregelen staat de wel-KOM-dag, voorzien op donderdag 27 augustus, even on hold. De raad van bestuur van KBK zal in de week van 18/08 meedelen of er alternatieven mogelijk zijn. We houden jullie op de hoogte.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.