Dit jaar werken we met een nieuw weromateriaal. De correctiesleutels van de thema's krijg je via een persoonlijke link. Voor sommige thema's komt de les met filmpjes en fotomateriaal ook hier beschikbaar.

Alles downloadbare materiaal staat steeds in pdf-formaat. 

TRIMESTER 2+3

De voortplanting

Dit thema vind je niet terug in je bronnenboek. Het boekje bevast alle informatie die nodig is om het thema te begrijpen en te studeren.
les1: Instandhouding van de soort
les2: Mijn lichaam verandert
les2b: De puberteit
les3: Waar kom ik vandaan?
les4: De voortplanting bij planten

Boekje | Dokter Bea

Populair

Correctiesleutel online
Correctiesleutel cursorische lessen online (les 17) 
Geen studiewijzer (geen grote proef)

Wegwijs in het heelal

Dit thema vind je niet terug in je bronnenboek. Je werkkatern bevat alle informatie en oefeningen die nodig zijn om het thema te begrijpen en te studeren.

les1: Wegwijs in ons heelal
les2: Wat maakt onze aarde speciaal
les3: De ruimte in
les4: Transport in de ruimte
les5: Geschiedenis van de ruimtevaart

De Romeinen

Mini-thema De Romeinen (Romeinse dag)

Van Pool tot Pool

Correctiesleutel online
Correctiesleuten cursorische lessen (les 5-14-15-16)
Studiewijzer
Extra info 'Dieren en hun omgeving'
Extra info 'Hoe komen we aan onze energie?'

Onderweg naar morgen

Tot Ziens!

In het verkeer

------------------------------------------------------------------

TRIMESTER 1

In Europa

Correctiesleutel online
Correctiesleutel cursorische lessen online (les 6,7,12) 
Studiewijzer

De Groote Oorlog

werkbundel
Popplet (mindmap)
Prezi

Gratis?!

Correctiesleutel online
Correctiesleutel cursorische lessen online (les 1, 2, 3) 
Studiewijzer

Adem vrij

Correctiesleutel online
Correctiesleutel cursorische lessen online (les 13) 
Studiewijzer

Eindexamen + antwoorden (enkel voor leerkrachten)

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.