Elke maand trekken we naar de bib om te genieten van leuke boeken. In de weekplanning staat steeds genoteerd wanneer we naar de bib gaan. Breng ook steeds een zak of tas mee om de boeken zorgzaam te transporteren.

bibbezoek (door werken in de bib is er voorlopig geen bezoek gepland)

22 sept 2022 Start leesopdracht 1 (tegen do 27 okt) (opdracht, zie ook mailtje)

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.