Mooi, mooier, mooist ...

Dit is het tweede schooljaar dat wij als school meedoen aan Operatie Proper.
Wist je dat ons engagement vorig schooljaar een mooie beloning van 1425 euro opleverde?
Dit willen wij gebruiken voor milieu educatie en speelplaatsverfraaiing.
We engageren ons niet alleen voor een nette school, maar ook voor een nette schoolomgeving en buurt.
Helpt u als ouder of buurtbewoner mee om alles in de buurt van onze school proper te houden?
Zo zetten we samen in op een toekomst zonder zwerfvuil en wordt morgen weer wat mooier.

De leerlingen van het derde leerjaar pakten in de eerste maanden het zwerfvuil aan en verdienden zo een affiche aan het raam.

Ook de kleuters doen mee en vinden zwerfvuil ruimen een goed idee!

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.