juf Lora
juf Amber

Het memobord gebruiken om notities te nemen tijdens kringgesprekken. Onze kringgesprekken gebeuren vaak spontaan en gaan over allerlei zaken: 'wat deed je in de vakantie', 'waarover ging het filmpje', 'wat heb jij meegebracht vandaag...',...

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.