FLUOWEEK

FLUOWEEK

Val jij op in het verkeer?

BOSKLASSEN

BOSKLASSEN

juf Charlotte
juf Jo
meester Siel

Aan de slag!

We hingen de teeltkalender op, we volgen de stappen en noteren dagelijks wat we zien.

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.