juf Charlotte
juf Jo

De leerlingen bereiden in deze les zelf een drankje en twee gerechten aan de hand van een stappenplan. Daarbij leren ze de ingrediënten kennen en bereidingswijzen toepassen. Ze gaan op een veilige, respectvolle wijze met
voedsel om, zonder te verspillen. Achteraf mogen ze smullen.

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.