meester Thomas

Evaluatie wiskunde

Evaluatie Blok 10

Instructiefilmpjes wiskunde

De wiskundefilmpjes vind je terug bij je Bingeltaken!

Filmpje bij les 93: Ruimtefiguren - ontvouwing van de kubus

Filmpje bij les 93: Ruimtefiguren - ontvouwing van de balk

Oefening - ontvouwing van de kubus

Oefening - ontvouwing van de balk

Correctiesleutels

Hier vind je de correctiesleutels van wiskunde terug.

Correctiesleutel Blok 1

Correctiesleutel Blok 2

Correctiesleutel Blok 3

Correctiesleutel Blok 4

Correctiesleutel Blok 5

Correctiesleutel Blok 6

Correctiesleutel Blok 7

Correctiesleutel Blok 8

Correctiesleutel Blok 9

Correctiesleutel Blok 10

Correctiesleutel Blok 11 en 12

Wie verrijkingsopdrachten maakte kan deze verbeteren door de antwoorden in Bingel in te geven.

___________________________________________________________________________

Hier vind je alle leerstof van wiskunde terug. Deze powerpoints kunnen een hulpmiddel zijn bij het herhalen van de leerstof.

Getallenkennis

Bewerkingen

Cijferen

Meetkunde

Metend Rekenen

Toepassingen

 

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.