meester Thomas

Correctiesleutels

Kameleon taal werkboek B

Kameleon spelling werkboek B 

Powerpoint leerstof

Hier vind je alle leerstof i.v.m. taalbeschouwing terug. Deze powerpoint kan een hulpmiddel zijn bij het herhalen van de leerstof.

Taalbeschouwing

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.