juf Evelyne
meester Tuur
juf Charissa

De inschrijvingen voor de woensdagnamiddagsport gebeuren enkel digitaal via onze website. Per activiteit komt een artikel op deze pagina met daarop alle nodige gevevens en een link om in te schrijven. In de linkerkolom staan de geplande activiteiten die je direct doorverwijzen naar het betreffende artikel.

Afspraken voor woensdagnamiddagsport

 • Er is geen schoolvervoer voorzien op woensdagnamiddag.
 • De gegevens bij de inschrijving liggen vast.
  Er kan niet worden afgeweken zonder voorafgaand overleg met de verantwoordelijke sportleerkrachten. (betreft vervoer, maaltijden, Kinderclub etc...) Als school schrijven wij op voorhand de teams/leerlingen in en rekenen dan ook op hun aanwezigheid.
  Wordt er toch (zonder geldige reden) afgeweken van eerder gemaakte afspraken kan de deelnemer uitgesloten worden van een volgende sportactiviteit.
  Bij ziekte graag het secretariaat verwittigen.
 • We starten stipt. Probeer steeds tijdig aanwezig te zijn zodat je opwarming en de uitleg goed kan volgen en alles tijdig kan starten en eindigen. 
 • De leerlingen onttrekken zich niet aan het toezicht van de begeleiders.
  Leerlingen die zich doelbewust onttrekken aan het toezicht van de begeleiders worden uitgesloten van een volgende sportactiviteit.
 • Fairplay tijdens het sporten is van het allergrootste belang.
 • Na de activiteit word je tijdig opgehaald. 
 • Water en een (gezond) tussendoortje zijn toegelaten
 • Bij verplaatsing met de fiets dient elke leerling te beschikken over een veilige fiets, fluojas, fietsslot en fietshelm.
  Onder veilige fiets verstaan we een fiets op maat van het kind, met werkende remmen. Een fietshelm kan via school gehuurd worden voor 1 euro. De fietshelm moet reeds 's morgens gereserveerd en opgehaald worden aangezien het secretariaat op woensdagnamiddag niet open is. Zonder fietshelm of fluojas wordt de deelname aan een activiteit weerhouden.
 • De begeleiders van basisschool 't Fort zijn herkenbaar aan de rode pull of rood T-shirt van 't Fort.
 • De vlag op de veldlopen dient als herkennings- en verzamelpunt voor ouders, leerlingen en sympathisanten.
 • De woensdagnamiddagsport is een vrijwillige woensdagnamiddagbesteding, zowel voor leerlingen als begeleiders.

Je kan slechts deelnemen aan activiteiten op woensdagnamiddag indien je je akkoord verklaart met bovenstaande afspraken.

Problemen met de inschrijvingen?

Ik ben ingeschreven en weet niet meer wat ik invulde.
Alle inschrijvingen gebeuren via onze website. Een kopie van jouw inschrijving wordt naar het opgegeven mailadres gestuurd. De e-mailadressen worden niet gepubliceerd.

Ik ben ingeschreven en wil mijn inschrijving aanpassen.
Je contacteert één van de turnleerkrachten (juf Evelyne of meester Tuur) en vraagt voor de aanpassing.

Ik heb me zeker ingeschreven en ik krijg geen mailtje.
Controleer je map 'ongewenste mails' of 'spam' in je e-mailtoepassing. Automatische mails belanden daar soms onterecht in. Is je mailadres correct opgegeven? Bij aanhoudende problemen kan je altijd juf Evelyne of meester Tuur contacteren. Die kunnen je verder helpen.

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.