Decreet leerlingenbegeleiding: Preventieve gezondheidszorg

Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.

• Fruitdagen
• Waterfonteintjes, hervulbare waterflesjes in de klas
• Gezonde lunch wordt gestimuleerd op school
• Geen snoep en koeken met chocolade
• Aandacht voor thema’s als hygiëne, verkeer, veiligheid, …
• Naschoolse sporten
• Sportdagen en sportweek
• Bewegingstussendoortjes
• Kleine wieltjes
• Slaapklasje (kinderclub)
• Naar het toilet gaan tussendoor
• Opvolging medische zorg
• Aandacht voor basisbehoeftes (materieel en lichamelijk)
• Klas verluchten tijdens elke pauze
• Tijd nemen om water te drinken
• Oog voor veiligheid (fietshelm, fluohesje)
• Fietsweek
• Speeltoestellen op de speelplaats
• Aandacht voor kinderen met fysieke beperkingen in alle lessen
• Afspraken i.v.m. zindelijkheidstraining
• EHBO-kistjes/ klas
• Luizenbrief + luizensticker + luizen behandeling + luizenspel
• Aandacht voor hygiëne op school
• Aandacht voor mediawijsheid
• Communicatie met ouders rond specifieke problemen
• Reservekledij aanwezig op school + regenpakjes (kleuter)
• Inzet van brugfiguur
• Medisch schooltoezicht
• CO2 meter in elke klas