tfort red minions

Openingsmomenten in de vakantie

Alle weekdagen vanaf dinsdag 25 augustus van 8:30 tot 12:00.

Belangrijke data in 't verschiet

za 15 augustus - intekenlijst diensten via onze website
do 27 augustus - klaslijsten online
di 1 september - Eerste schooldag

Wel-KOM-dag

Door de huidige coronamaatregelen staat de wel-KOM-dag, voorzien op donderdag 27 augustus, even on hold. De raad van bestuur van KBK zal in de week van 18/08 meedelen of er alternatieven mogelijk zijn. We houden jullie op de hoogte.

 

Onze website is klaar voor het nieuwe schooljaar. Alle foto's en artikels uit vorig schooljaar werden verwijderd en de site kreeg achter de schermen wat aanpassingen.

De toewijzing van leerkrachten aan klassen/jaren staat nog niet op punt. Op donderdag 27 augustus zal dit samen met de klaslijsten te bekijken zijn.

summerscoolIn onze scholengemeenschap richten we deze zomer een zomerschool in van maandag 06/07 tot en met vrijdag 17/07.

Tijdens deze 10 extra lesdagen willen we de kinderen de kans geven om de geziene leerstof nog eens extra vast te zetten. Naast het pedagogische aanbod, willen we de kinderen in de namiddag een losser aanbod aanbieden van cultuur, sport en muzische vakken.

Infoflyer Zomerschool (pdf)

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.