FLUOWEEK

FLUOWEEK

Val jij op in het verkeer?

Omdat 't Fort een school is met beperkte plaats moet je je aanmelden, alvorens er kan ingeschreven worden. Hoe? Wanneer? Ga naar www.naarschoolinkortrijk.be of neem contact op met het secretariaat van de school op het nummer 056/22.81.89.

Schooljaar 2019-2020 : Vrije plaatsen in onze school 

Peuterklas (°2017) vrije plaatsen
Eerste kleuterklas (°2016) volzet
Tweede kleuterklas (°2015) vrije plaats
Derde kleuterklas (°2014) volzet
Eerste leerjaar volzet
Tweede leerjaar volzet
Derde leerjaar volzet
Vierde leerjaar vrije plaatsen
Vijfde leerjaar volzet
Zesde leerjaar vrije plaatsen

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.