Op vrijdag 25 maart was het zonnetje van de partij en liepen onze kleuters en onze leerlingen van de lagere school hun sponsorloop ten voordele van ons vastenproject Tapori in Ecuador.  Van harte bedankt aan alle sponsors en natuurlijk ook aan de kinderen!!

 

Tijdens de vasten hielden we 2 solidariteitsacties ten voordele van vzw TAPORI, een gezondheidscentrum voor kinderen met beperkingen in Equador. Met ons sober maal en met de sponsorloop hebben we met onze school € 4118,34 ingezameld. Dinsdag komen de dames van Tapori deze cheque in ontvangst nemen. We zijn dan ook super trots op iedereen die hieraan meegewerkt heeft!
Bedankt namens Inge Debrouwere en haar team.

Meer info over vzw Tapori op http://taporibenefiet.be/

 

Op donderdag trokken alle leerlingen uit de lagere school naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk om het schooljaar met een viering in te zetten. Voor heel wat leerlingen was het een lange tijd geleden dat ze nog in een kerk waren geweest. Met ons leerlingenkoor, de vele voorlezers en wat acteurs konden we echt genieten.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.