meester Simon

Met nog 4 weken te gaan voor de kerstvakantie maken we ons stilaan klaar voor de kerstproeven. Deze keer moet de leerstof van het volledige eerste trimester herhaald en geoefend worden. Dat houdt dus iets meer werk in dan de vele tussentijdse evaluaties en toetsen. Om de leerlingen te helpen met deze opdracht, krijgen ze een proevenplanning en een overzicht van de leerstof mee. Extra documenten zijn hier te downloaden.

Proevenplanning (pdf)
Overzicht leerstof (pdf)

 

Tijdens de projectweek rond religies konden we de orthodoxe kerk van de parochie Heilige Amandus bezoeken. Na een korte rondleiding aan de buitenkant vielen onze monden open van verbazing toen we de kerk betraden. Behalve de artistieke verschillen, ontdekten we veel gelijkenissen met de katholieke kerk.

 

Naar aanleiding van onze wero-thema over de eerste wereldoorlog trokken we met het zesde leerjaar naar de Westhoek. We staken op vele manieren heel wat op over de oorlog in onze streek. We bezochten enkele begraafplaatsen, een interessant museum in Zonnebeke, speelden in een krater, aten in het donker bij de Pool of Peace en woonden als afsluiten The Last Post bij. Het was een drukke en leerrijke dag die we niet snel zullen vergeten. Pompaf kwamen we om 21:00 terug aan op school.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.