Het natuurfenomeen wind is onze streken zeker gekend. Toch kunnen we niet klagen als je weet wat voor een vernieling orkanen en extreme stormen veroorzaken. Wij verdiepten ons in de snelheden, het ontstaan en de locatie van orkanen. In de namiddag waanden we ons architect en ingenieur bij het ontwerpen van flatgebouwen die de natuurkrachten konden weerstaan.