meester Simon
meester Dieter

Met nog 4 weken te gaan voor de kerstvakantie maken we ons stilaan klaar voor de kerstproeven. Deze keer moet de leerstof van het volledige eerste trimester herhaald en geoefend worden. Dat houdt dus iets meer werk in dan de vele tussentijdse evaluaties en toetsen. Om de leerlingen te helpen met deze opdracht, krijgen ze een proevenplanning en een overzicht van de leerstof mee. Extra documenten zijn hier te downloaden.

Proevenplanning (pdf)
Overzicht leerstof (pdf)

 

Sinds kort zijn we gestart aan de verkenning van het secundair onderwijs. Aanvankelijk ligt de focus op de eigen talenten en interesses. Daarna komen ook de mogelijke studierichtingen en de beroepenwereld aan bod. Deze week kregen we al een deskundige uitleg over de structuur van het secundair onderwijs van meester Dirk (CLB).

www.onderwijskiezer.be (voor wie al op zoek wil gaan naar een school)

 

Tijdens de projectweek rond religies konden we de orthodoxe kerk van de parochie Heilige Amandus bezoeken. Na een korte rondleiding aan de buitenkant vielen onze monden open van verbazing toen we de kerk betraden. Behalve de artistieke verschillen, ontdekten we veel gelijkenissen met de katholieke kerk.

 

De foto's en artikels op onze website zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen niet gereproduceerd worden (bv. sociale media) zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie. Een thuiskopie van de foto's wordt wel toegestaan.