Op donderdag 14 september gingen we voor de eerste maal dit schooljaar boekjes uitlenen.  Juf Els vergezelde ons. 
We kregen eerst wat uitleg en daarna konden we zelf aan de slag. 
We gingen met een mooie buit terug naar school.